Centrální dispečerský systém

Firma ve spolupráci s dalšími externími specialisty vyvinula velmi pokrokový dispečerský systém pro správu veřejné dopravy v České republice. Jedná se o velmi komplexní systém, který nabízí následující řešení:

Řídící systém každého dispečinku má svá specifika. My Vám nabízíme zákaznické řešení vyhovující Vašim technickým požadavkům a potřebám. Naše služby jsou komplexní – vývoj, instalace, zkušební provoz, spuštění systému v plném rozsahu a následný servis.

NabízímeInteligentní zastávkové informační panely

Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy, zejména u přestupních uzlů, je projekt přímo navazující na zřízení dispečerského centra. Panely zobrazují informace přímo z dispečinku. Včasné doručení informací může předejít zbytečnému chaosu a napomoci řízení krizových situací v dopravě.

Inteligentní zastávka je elektronický informační systém, který poskytuje cestujícím na zastávce aktuální textové a zvukové informace o dopravě. Panely zobrazují čísla linek, směr, čas do skutečného odjezdu nejbližších spojů a dále také textové zprávy z dispečinku informující o změnách provozu. Časy předpokládaných odjezdů zasílá dispečink přímo po vlastní rádiové síti, zahrnují tedy aktuální zpoždění jednotlivých spojů.

Pro zobrazení se využívá technologie LED diod s řízením jasu, která zaručuje velmi dobrý kontrast za všech světelných podmínek, a tedy i čitelnost zobrazovaných textů. Přitom zároveň snižuje spotřebu elektrické energie a zaručuje dlouhou životnost panelů.

Důraz je kladen i na akustické vybavení pro slabozraké a nevidomé. Panely dokážou přečíst informace o spojích z dané zastávky, stačí povel nevidomého stisknutím tlačítka speciálního ovladače. Akustický systém bude možné využít i pro hlášení v případě závažných situací nebo ohrožení bezpečnosti cestujících.

Naše služby jsou komplexní – vývoj, instalace, zkušební provoz, spuštění systému v plném rozsahu a následný servis.